Στην συγκεκριμένη σελίδα θα αναφέρουμε links τα οποία παραπέμπουν σε online βιβλιοθήκες

με πολύ χρήσιμα e-books διατριβές κ.λ.π

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

διπλωματικές -μεθοδολογία- διδακτική των μαθηματικών

 

http://me.math.uoa.gr/dipl/

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών -Πέργαμος

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/index.html

Ευρετήρια

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/indices.html

 

Εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών

https://www.didaktorika.gr/eadd/

 

 

Αποθετήριο Κάλλιπος

https://repository.kallipos.gr/

 

 

Free-ebooks

https://free-ebooks.gr/

 

 

Αποθετήριο ΕΑΠ

https://apothesis.eap.gr/

**********

ΔιπλωματικέςΕργασίες

https://apothesis.eap.gr/handle/repo/11292

 

 

Αποθετήριο Ελλάνικος

https://hellanicus.lib.aegean.gr/

 

 

πυξίδα-οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.pyxida.aueb.gr/

Ανοιχτή βιβλιοθήκη

https://www.openbook.gr/