Αξιολόγηση Μαθημάτων

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 71388/Δ2/2019

ΦΕΚ 1674/Β/14-5-2019

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων.

Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης.

Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών. υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων.

Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

document(6)

κατέβασε το ΦΕΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.