Καταγραφή ιστοτόπων για τα μαθηματικά

Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια καταγραφής διαφόρων ιστοτόπων για τα μαθηματικά το περιεχόμενο των οποίων θα περιλαμβάνει:

1)  τα σχολικά μαθηματικά

2)  στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας των μαθηματικών

3)  στοιχεία διδακτικής μαθηματικών

4)  πανεπιστημιακές σημειώσεις από κάθε πεδίο των μαθηματικών

Τις διευθύνσεις των ιστοτόπων που θα συλλέγουμε θα τις καταγράφουμε στην αντίστοιχη σελίδα (ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ).

Θα τις αναφέρουμε και συνολικά αλλά και ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες στα αντίστοιχα υπομενού.

Κατηγορία πρώτη:

εδώ θα καταγράφουμε τους ιστοτόπους που αναφέρονται σε στοιχεία διδακτικής

φιλοσοφίας και ιστορίας των μαθηματικών

Κατηγορία δεύτερη:

Εδώ θα καταγράφουμε τους ιστοτόπους που σαν κύριο περιεχόμενο τους έχουν τα σχολικά μαθηματικά με ασκήσεις διαγωνίσματα κλπ

Κατηγορία τρίτη:

εδώ θα καταγράφουμε τους ιστότοπους με περιεχόμενο σχετικό με πανεπιστημιακά μαθήματα σημειώσεις video και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που ξεφεύγουν από τα όρια των σχολικών μαθηματικών